Kurs SRC Szczecin

Zapraszamy na kurs radiooperatora SRC RYA w Szczecinie. Kursy SRC w Szczecinie prowadzi autoryzowane RYA Training Centre KLIPER.Wymagania wstępne Jedyny warunek to ukończone 16 lat. Nie jest wymagane doświadczenie żeglarskie ani wcześniejszy kontakt z radiem. Każdy uczestnik musi zabrać na kurs zdjęcie do certyfikatu o wymiarach 3,5 x 4,5cm (czarno-białe lub kolorowe).

Licencja radiooperatora SRC (Short Range Certificate) – szkolenie

Short Range Certificate jest drugim, po patencie żeglarskim, dokumentem niezbędnym do prowadzenia jachtu morskiego. Przynajmniej jeden członek załogi musi być certyfikowanym radiooperatorem. Dokument otrzymywany po szkoleniu – Maritime Radio Operator Certificate of Competence Short Range Certificate wydawany jest przez Royal Yachting Association w imieniu Martime and Coastguard Agency zgodnie z międzynarodową konwencją. Certyfikat SRC RYA jest odpowiednikiem świadectwa radiooperatora SRC wydawanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Polsce i tak samo uznawany jest w każdym kraju na świecie. Dokument wydawany jest bezterminowo. Kurs radiooperatora SRC w Szczecinie realizowany jest zgodnie ze  sprawdzonym programem angielskiego Royal Yachting Association. W trakcie 7 godzin szkolenia przekażemy Wam wiedzę i umiejętności niezbędne do obsługi jachtowej UKF-ki z DSC. Przygotowanie do zajęć Po rezerwacji miejsca na kursie, mailowo przesyłamy skrypt w formie pliku PDF. Znajdują się w nim podstawowa wiedza radiowa z która należy zapoznać się jeszcze przed szkoleniem. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na alfabet fonetyczny, prowords, oraz podstawowe zwroty w języku angielskim. Ich znajomość jest niezbędna na zaliczeniu końcowym.

Szkolenie SRC RYA w Szczecinie z egzaminem

Zajęcia prowadzone są w języku polskim w prosty, przystępny i bezstresowy sposób. Szkolenie w większości składa się z praktycznych ćwiczeń na radioodbiornikach VHF Standard Horizon, Icom i Raymarine. Nie szkolimy na symulatorach! Są to seryjne radia, ze zmniejszoną na potrzeby szkolenia mocą nadawania. Do dyspozycji uczestników jest także ręczne radio VHF Standard Horizon HX-890 z DSC i GPS-em. Każdy uczestnik będzie miał czas do przećwiczenia wszystkich omawianych procedur i obsługi radia VHF z DSC. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

  • podstawowe informacje o systemie GMDSS;
  • obsługa EPIRB, SART i NAVTEX itp.);
  • przepisy i regulacje radiowe;
  • obsługa odbiornika VHF DSC;
  • język używany w komunikacji radiowej;
  • kanały radiowe i ich wykorzystanie;
  • komunikacja w niebezpieczeństwie – Distress Alert i Distress Message (MAYDAY);
  • komunikaty Urgency (PAN PAN) i Safety (SECURITE);
  • rutynowe rozmowy i wywołania;
  • pozostałe funkcje DSC.

Egzamin SRC RYA Egzamin SRC RYA odbywa się w Szczecinie na koniec zajęć. Obejmuje on dwie części: praktyczną umiejętność obsługi radia, oraz test teoretyczny. Zawiera on ponad dwadzieścia pytań których tematyka dotyczy wyłącznie zagadnień omawianych w trakcie szkolenia. O wynikach dowiadujecie się już po kilku minutach. Na egzamin najlepiej zarejestrować się elektronicznie przez stronę RYA, opłata za egzamin i wydanie certyfikatu wynosi 70 funtów. Czy w Szczecinie można zrobić kurs radiooperatora SRC z egzaminem RYA ? Kursy SRC RYA w Szczecinie pozwalające zdobyć uprawnienia radiooperatora VHF z DSC organizuje Szkoła żeglarstwa „KLIPER”. Licencję radiooperatora VHF uzyskuje się po szkoleniu w autoryzowanej szkole RYA i zdaniu egzaminu SRC RYA, który ma miejsce zaraz po szkoleniu na radiooperatora. Kursy SRC w Szczecinie odbywają się w Szczecinie Dąbie na ulicy Przestrzennej. Jaka jest cena kursu radiooperatora SRC RYA w Szczecinie? Kurs radiooperatora SRC RYA w Szczecinie Dąbie, pozwalający uzyskać licencję uprawniającą do obsługi UKFki, czyli radiotelefonu morskiego VHF z DSC to koszt 450 zł. Cena szkolenia obejmuje obligatoryjną książkę dodawaną do kursu radiooperatora SRC RYA w Szczecinie napisaną przez Melanie Bartlett. Jaka jest cena egzaminu na radiooperatora SRC RYA? Cena egzaminu radiooperatora SRC RYA w Szczecinie to 70 funtów brytyjskich, czyli zależnie od wahań kursów walut jest to nieco mniej niż 400 zł. Jakie są uprawnienia radiooperatora SRC RYA? Certyfikat radiooperatora SRC pozwala obsługiwać radia morskie VHF, pracujące na falach UKF (po angielsku VHF) na statkach o wyporności do 300 GT. Czy kurs SRC w Szczecinie jest zakończony egzaminem SRC RYA? Tak, kursy SRC RYA w Szczecinie prowadzony przez RYA Training Centre kończy się egzaminem RYA bezpośrednio po szkoleniu. Zapisz się już dziś na kurs SRC RYA w Szczecinie w autoryzowanym RYA Training Centre KLIPER.