Warsztaty nawigacyjne

Kurs ten skierowany jest dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu klasycznej nawigacji, żeglugi na pływach oraz planowania trasy rejsu.

W obecnych czasach większa część nawigacji prowadzona jest przy użyciu GPS-ów. Podstawowe modele podają tylko dane nawigacyjne, te bardziej rozbudowane z chartploterem wyświetlają mapy elektroniczne i pokazują naszą pozycję. Niestety, a może na szczęście, te urządzenia nie zaplanują za nas w pełni trasy. Nie wezmą poprawki na wysokość wody w porcie i nie uwzględnią prognozy pogody – o ile nie wprowadzimy odpowiednich danych. Nie wspominając już o tym, że jachtowa elektronika może przestać działać np. na skutek awarii instalacji elektrycznej. 

W trakcie naszych warsztatów chcemy przygotować uczestników do samodzielnego prowadzenia nawigacji oraz do planowania trasy rejsu. Każdy uczestnik będzie pracował na mapie, którą otrzyma na własność. Do dyspozycji będą pomoce oraz przyrządy nawigacyjne. 

Zajęcia trwają dwa dni w godzinach 10-17. 


Program warsztatów:

Podstawy nawigacji i mapa:

 • podstawowe pojęcia geograficzne używane w nawigacji,
 • jednostki miar, układ współrzędnych,
 • mapa morska (budowa, symbole, informacje na niej zawarte),
 • zasięg widzialności.

Wyznaczanie pozycji:

 • kompas,
 • poprawki na dewiację, deklinację oraz na dryf,
 • kurs kompasowy, magnetyczny i rzeczywisty
 • zasady namierzania,
 • pozycja zliczona,
 • różne rodzaje lini pozycyjnych,
 • metody wyznaczania pozycji obserwowanej.

Nawigacja elektroniczna:

 • podstawy działania systemu GPS,
 • precyzja jachtowych odbiorników GPS,
 • użycie waypointów,
 • czy GPS zawsze prawdę powie?
 • echosonda jachtowa,
 • navtex oraz wiatromierz.

Pływy:

 • przyczyny powstawania pływów,
 • pływy kwadraturowe i syzygijne,
 • HAT-y, LAT-y i inne pojęcia związane z pływami,
 • tablice pływów oraz inne źródła informacji o pływach,
 • anomalie pływowe,
 • wysokości wody w portach głównych i dołączonych,
 • słownictwo używane w angielskich pomocach nawigacyjnych,
 • wysokości obiektów nawigacyjnych oraz prześwity pod mostami.

Żegluga na pływach:

 • źródła informacji o prądach,
 • diamenty pływowe,
 • wyznaczanie kursu na ster,
 • poprawka na prąd pływowy,
 • pozycja szacowana.

Planowanie rejsów oraz pilotaż

 • niezbędne pomoce nawigacyjne,
 • system IALA region A i B,
 • przecinanie TSS,
 • uwzględnianie stanu morza,
 • planowanie przelotów,
 • nawigacja w niebezpiecznych rejonach,
 • żegluga we mgle,
 • przygotowanie nawigacyjne podejścia do portu,
 • pilotaż,
 • żegluga a warunki meteorologiczne,
 • źródła prognoz pogody,
 • uwzględnianie prognozy pogody przy planowaniu trasy.